BHP, szkolenia

BHP to skrót od pełnej nazwy Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Zasady bhp zawarte są w kodeksie pracy dlatego pracownicy muszą ich przestrzegać. BHP powinno być przestrzegane na różnego rodzaju budowach robotach drogowych i w innych zakładach pracy w takich jak na przykład chale produkcyjne. Pracownik, który pracuje w miejscach wymienionych wyżej musi przejść wstępne […]